Ở thành phố R: Mất mẹ

Thành phố R bước vào cuối mùa hủy diệt. Ở đây, Sa thường nghĩ đến cảnh mình đi đến cuối Đại Lộ - chui vào đường hầm – và được thả ra thành bụi khí. Mẹ Sa từng nói: “Ai cũng nên đi đến đó, để được trở thành không khí. Con sẽ hít thở... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: