Bạn có sợ hãi cơ thể mình không?

Bạn chửi mắng cả thế giới đang “body shaming” bạn – nhưng bạn đã biết yêu cơ thể mình ra sao chưa?

Bạn có biết bơi không?

Nếu bạn nghĩ có món quà nào dành cho con trẻ, thì hãy cho bé thời gian đi bơi. Nếu bạn đi làm về và phát nực vì Sài Gòn nóng quá, thì xách đồ đi tập bơi.