Rời khỏi drama

Tự thực hiện kịch tính, tự tưởng tượng những cái bẫy để làm tổn thương người xung quanh là cách nhanh nhất để hóa thành kẻ giả danh.