Lạc quan của hành tinh

Sự bừng nở của loài người đã thu bé thế giới của chúng ta lại thành cuộc vật lộn với dấu vết của chính mình - là thương tích trên vai các giống loài và nhân thể khác.

Hoang tàn trong đáy mắt

Năm đó cả vùng Santa Lucia lở đất. Cả thị trấn biến mất. Đường qua thị trấn cũng bị quét sạch. Con đường gần nhất người có thể tìm vào để xem dấu vết ai còn mất phải đi bằng xe ủi. Đất mềm như bột, nhão và lan ra như sinh vật lừ lừ.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑