Tự do của bạn ở đâu?

Nếu bạn nghĩ mình đang bị kìm giữ trong những định chế khắc nghiệt, thì tự do đang thoi thóp ở nơi nào?

Hãy buông tay

Hãy thở. Thở. Hãy thở thật nhẹ nhàng và nghe thấy sức mạnh trỗi dậy để đi hết phần còn lại của chặng đường.

Hiểu về phụ nữ

Điều quan trọng nhất của phụ nữ là hiểu về bản thân lại là thứ được xếp xuống hàng thứ yếu tới độ phải lật qua bao nhiêu tầng lớp của những cấm kỵ, họ mới có thể hiểu được mình.