Ai xứng đáng với tự do?

Cuộc sống của chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra cuối thập niên 80 đã không còn một sóng gió nào quá lớn, nếu so với cả một con đường dài quá mỏi mệt và đầy mâu thuẫn của những người cùng dân tộc sau chiến tranh Việt Nam. Không có bom, không có ấp... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑