Làm sao để bắn hạ 1 ý tưởng?

“Chúng ta được dạy hãy ghi nhớ các ý tưởng, không phải một con người, bởi vì một người có thể gục ngã. Ông ta có thể bị bắt, ông có thể bị giết và quên lãng, như 400 năm sau, một ý tưởng vẫn có thể thay đổi thế giới. Tôi đã chứng kiến... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: