Cần Giờ: Nhớ một con sóng nhỏ…

Khi đã quá mỏi trong những con phố ngập người và âm thanh vò vò như ong đập cánh của phố thị Sài Gòn, tôi thở phào khi sáng sớm phóng xe máy đi xa một xíu, hết 50km để gặp Cần Giờ. Đi một hồi, nhớ miền Tây Cần Giờ giống một nét màu […]