CAO THÁI SƠN: Anh có gay như phóng viên văn nghệ không?

Tôi sử dụng công cụ thô thiển nhất mình có thể có: Google, để gõ vào hai từ khóa. Với “Thảm họa Titanic”: 942.000 kết quả Với “Nửa đời ngơ ngác”: Khoảng 107.000 kết quả Với “Cao Thái Sơn gay”: 1.000.000 kết quả Với “Liên hoan phim Châu Âu 2012”: 3.820.000 kết quả Trong tuần […]