Vắng con người

Định nghĩa thiên nhiên là thù địch khiến người không thể tồn tại nếu bị tước bỏ bầy đàn ngay giữa tự nhiên.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: