Chim nhại của tôi

“Khi trẻ con hỏi chú điều gì thì hãy trả lời nó, vì thiện ý. Nhưng đừng bịa chuyện. Trẻ con là trẻ con, nhưng chúng có thể phát hiện sự lẩn tránh nhanh hơn người lớn, và sự lẩn tránh chỉ làm chúng bối rối.” “Nhưng trước khi bố sống được với người khác... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: