Những quyển sách cho một đứa ngu(*)

Cuộc đời về cơ bản là buồn nhìu vui ít. Anh kết luận vậy. Bữa nọ, anh ra nhà sách, quyết trở thành 1 người đọc trẻ đam mê các tác giả mới, vác về nhà bằng hết lũ sách trên kệ mới của các tác giả như Hamlet Trương& Iris Cao, Tùng Leo…. Mua […]