Hạnh phúc chỉ là một đôi giày

Hôm bữa trên mạng có một anh viết đùa, xóm anh phải đóng 250k mới được làm gia đình văn hóa. Có bà kia bán chè nghèo, nuôi 2 đứa con học đại học, chắc không có tiền đóng nên chắc không có văn hóa. Chuyện “gia đình văn hóa” được xác nhận bằng cách […]