Về hoa

Bông hồng này là một lời hứa đầy đủ nhất của huỷ diệt – khi đặt nó vào tay tôi – người cho hoa kể về một vài sự u buồn xảy đến. Nên cậu quyết định tặng tôi bông hoa lăn lóc đâu đó vừa tìm được – để đánh dấu rằng vào khoảnh […]