Người bán kí ức ngọt ngào

(*bài cũ, post lại chơi) 35 năm qua, một ông già đi bán cả một miền kí ức ngọt ngào cho biết bao trẻ con người lớn ở thị xã Tây Ninh. Với cái nghề kẹo kéo rất phổ thông, ông Tư sống với nó bằng cả triết lí đời mình… Bán kí ức ngọt […]