Xuân Hạ Thu Đông… rồi lại Xuân – Con người trong giả định của thiện và ác?

Lấy bối cảnh quay hẹp, là một ngôi chùa nằm chênh vênh trên mặt nước. Ở đó có một vị sư già và người đệ tử của mình. Thế nhưng, đạo diễn Kim Ki-duk gần như đã đưa ra một định đề phản nghịch lại tư tưởng chủ đạo trong  triết học phương đông. Liệu... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑