Chúng ta có hiểu nhiệt tình của nhau không?

Tôi tự hỏi như vậy khi bước chân vào giảng cho một lớp mà người thuê tôi đến dạy cũng nói các anh chị học viên chỉ cần chứng chỉ có tham gia đầy đủ phong trào chứ ko ai cần chuyên môn này cả.  Tôi nhận dạy. Vì tôi cần tiền. Buổi mở đầu, […]