Thác im lặng

Tôi vừa tìm thấy trong máy tính một đoạn âm thanh tiếng thác đổ. Hôm đó trời nắng đỏ, chỉ có một mình đứng giữa rừng tre, âm thanh của nước gõ vào nhau như hàng tỷ tỷ hạt kim loại rơi xuống vực, tạo thành một hỗn âm thanh sạch như nhịp đập sâu […]