Về thây ma

Nào hãy bàn bạc về chuyện thây ma, như cách ta nghĩ về sống chết như lựa chọn đúng và sai.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: