Chuyện sinh viên thực tập báo chí

Chuyện này góp lại từ 4 năm qua, tính cả ngày tôi đi thực tập báo chí. Hôm nay lớp tôi mừng 4 năm ra trường, viết lại, để bạn sinh viên nào thấy cần thì dùng. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ các sinh viên báo chí có quá nhiều vấn đề với... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: