Khi giáo dục không mang hàm ý của yêu thương

Sau khi cảnh quay thầy Trần Anh Tuấn tát liên tiếp em học sinh lớp 11 và em vung tay đấm lại thầy được post lên internet, nhà trường đã làm bản kiểm điểm và phê bình em học trò đã quay phim và khiến đoạn phim bị phát tán trên mạng. Nhiều người giận […]