Thần tượng

Mấy năm trước tôi có viết 1 bài về thần tượng, không biết vứt đâu rồi. Hồi ấy, tôi thấy chuyện mê mẩn thần tượng thiệt là một cái gì đó ghê gứm lắm. Ví dụ tôi mê một quyển sách, có thể nói là tôi mê cách ông đó viết quyển sách đó. Bạn tôi mê […]