Thơ tình yêu cho người đánh rơi tình yêu

Một quyển thơ dài, với thật nhiều điều luận lý, chuyện kể chỉ đơn giản là: khi xước ở bàn tay, người ta làm cách nào để sống tiếp? “Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người” hẳn là trải nghiệm mà ai cũng ít nhiều từng chạm phải. Ta yêu nhau si... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑