Núi thần

Đây là quyển sách khiến tôi thấy mệt mỏi nhiều nhất khi đọc. Và rất chậm chạp. Từ tết đến giờ, chỉ mới bắt đầu đến tập hai. Thomas Mann là nhà văn người Đức. Quyển này được viết trong nhiều năm. Đọc và mất tập trung đọc rất nhiều lần, nhưng Núi Thần không […]