Về tranh luận

Gửi bạn sinh viên muốn tranh luận, Tôi viết bài này gửi bạn, vì tôi nghĩ bạn cũng đã ở một thời gian giống tôi. Có thể tôi không hiểu 100% những gì bạn đang muốn tranh luận với cô giáo của bạn tại trường đại học, nhưng tôi nghĩ tôi cần gửi điều này... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑