Sáng sớm nghe vọng cổ

Tại sao ta lại nhớ thịt chó vào một ngày bầu trời nóng lạnh vô hình đến thế. Thôi thì hãy nghe bản sau đây, 1 người ăn thịt chó bài bản vô đối nhứt thế gian mà tui từng biết. Trước hết họ đốt rơm cho có lửa ngọn rồi đem tôi hơ lên […]