Cafe đá màu xanh da trời

Một dạo nọ, tôi giận dữ cãi nhau với cha rồi nằng nặc bỏ nhà đi. Sau những lần tranh cãi vô lí như vậy, mẹ luôn là hình ảnh cuối cùngf tôi nhìn thấy khi ngoái đầu nhìn lại, thầm tiếc vì sao mình có thể gây ra cơ sự này. Mẹ luôn nói:... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑