Nếu có một mùa thu…

Tôi nhớ nhiều mùa thu đã trôi qua, ngẩn ngơ và vô nghĩa lí. Bạn có thể chạm vào từng khoảnh lạnh ngắt ấy không, khi thấy vệt lá màu vàng rũ mình xuống những mặt đường cô đơn. Sự im lặng là tất cả những dư âm còn lại, sau một vài cái chết […]