Em có sợ chết không?

Cách ta nghĩ về cái chết sẽ ảnh hưởng đến từng khoảnh khắc sống và xử sự trong đời.

Advertisements