Tìm đến núi

Tìm đến núi là khao khát tìm thấy bản thân trước sự câm lặng vĩ đại, khi ta chẳng thể tìm thấy câu trả lời nào.

Advertisements

Hoang tàn trong đáy mắt

Năm đó cả vùng Santa Lucia lở đất. Cả thị trấn biến mất. Đường qua thị trấn cũng bị quét sạch. Con đường gần nhất người có thể tìm vào để xem dấu vết ai còn mất phải đi bằng xe ủi. Đất mềm như bột, nhão và lan ra như sinh vật lừ lừ.

Vắng con người

Định nghĩa thiên nhiên là thù địch khiến người không thể tồn tại nếu bị tước bỏ bầy đàn ngay giữa tự nhiên.